Vítejte na webu o Latinském jazyce

Latina (lingua latina) je mrtvý, nicméně stále užívaný indoevropský jazyk. Vznik latiny je možné lokalizovat do okolí Říma přibližně v době před 7. stoletím př. n. l. Později se užívání latiny rozšířilo do většiny dnešní Itálie. S územní expanzí římské říše se latinský jazyk šířil do všech římských provincií. Postupem času se hovorová latina na těchto územích vyvinula v dnešní románské jazyky, tj. francouzštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, rumunštinu a některé další. Latina však silně ovlivnila (přes francouzštinu) například také jazyk anglický.

Spisovná, literární latina se ve vzdělaném světě nadále užívala a po rozpadu západořímské říše se stala jazykem církve a vzdělanců. Díky úředně správnímu, církevnímu a literárně uměleckému užívání si latina podržela své postavení až do prosazení národních jazyků v Evropě v průběhu renesance. Posléze se latina stala mrtvým jazykem. Dále se však užívá v křesťanské liturgii a správě, v odborné terminologii (v oborech lékařství, biologie, právo, filosofie, filologie, teologie, historie atd.).

Těší mne že jste navštívili tuto stránku a rád bych Vás již nyní pozval k objevování tajů a krás latinského jazyka s pomocí tohoto tématicky zaměřeného webu. Co zde tedy naleznete? Doporučil bych Vám začít obecným přehledem vývoje latinského jazyka. Dále bych Vás pozval k přečtení článku o latinské gramatice, z kterého by jste měli plynule přejít k latinskému skloňování. Důležitou částí je rovněž latinská výslovnost, která je poněkud složitá a díky své šíři, se nám do designu nevešla široká tabulka. Prosím omluvte tento nedostatek.  Nakonec Vás již mohu pozvat pouze k seznamu latinských výroků. A většina z vás již jistě čeká na odkaz k on-line latinskému slovníku, který můžete využívat zcela ZDARMA.

Spoustu krásných chvil s latinským jazykem a hezký den Vám přeje Ondřej Baar